Pravidla turnaje.


________________________________________
Počet hráčů

1. Hry se zúčastňují dvě mužstva. Každé mužstvo má nejvýše pět hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Minimální počet hráčů v mužstvu je 4 (1 +3).
2. Maximální povolený počet náhradníků je šest.
3. Počet střídání během hry se neomezuje. Hráč, který byl vystřídán, se může znovu vrátit do hry a střídat jiného hráče.
________________________________________
Rozhodčí

Rozhodnutí rozhodčího o skutečnostech souvisejících s hrou jsou konečná.

________________________________________
Doba hry

Utkání trvá dva poločasy po 7-10 minutách. Přesný čas bude upraven dle počtu mužstev.

________________________________________
Zahájení hry

Po znamení rozhodčího začíná hra výkopem, který provádí hráč tím, že zahraje míč ležící v klidu na středové značce do soupeřovy poloviny hrací plochy. Než se výkop provede, musí být všichni hráči na vlastní polovině hrací. Hráč, který provedl výkop, nesmí hrát s míčem podruhé, dokud míčem nehrál nebo se ho nedotkl jiný hráč.
Přímo z výkopu nemůže být dosaženo branky.
________________________________________
Hod ze zámezí

Přejde-li míč po zemi nebo ve vzduchu úplně pomezní čáru, provádí hod ze zámezí na hrací plochu některý z hráčů mužstva, jehož hráč se nedotkl míče jako poslední, a to libovolným směrem v místě, kde míč přešel pomezní čáru.
Hráč provádějící hod ze zámezí musí být v okamžiku hodu ze zámezí obrácen čelem k hrací ploše a musí stát za pomezní čárou mimo hrací plochu.
Hráč musí provést hod ze zámezí v klidu, s oběma nohama na zemi, držící oběma rukama míč za hlavou a tam, kde míč přešel do zámezí.
Hráč provádějící hod ze zámezí musí hodit míč na hrací plochu. Míč je ve hře, jakmile se dostane na hrací plochu, ale hráč provádějící hod ze zámezí nesmí míčem hrát dříve, dokud se míče nedotkne nebo míčem nezahraje jiný hráč.
Přímo z hodu ze zámezí nemůže být dosaženo branky.
________________________________________
Hod, výhoz, výkop od branky

A. Hod od branky

Přejde-li míč po zemi nebo ve vzduchu úplně brankovou čáru, kromě její části mezi brankovými tyčemi a břevnem, a hrál-li přitom míčem naposled hráč útočícího mužstva, provádí brankář bránícího mužstva hod od branky. Brankář provede hod od branky z té poloviny brankového území, která je blíže místu, kde míč přešel brankovou čáru

1. Brankář musí hodit míč rukou z brankového území přímo do hrací plochy, a to do 4 sekund od okamžiku, kdy má míč v rukou pod kontrolou a stojí pevně na nohou.
2 Při hodu od branky nesmí brankář kopnout míč do hry ze země nebo si míč rukou nadhodit a kopnout do hry.
3. Neopustí-li míč brankové území, tj. nedostane-li se ihned do hry, musí se hod od branky opakovat.
4. Brankář nesmí při provedení hodu od branky vyhodit míč přes středovou čáru, pokud se míče nedotkne nebo míčem nezahraje na brankářově polovině hrací plochy některý z hráčů a nebo pokud se míč nedotkne země na brankářově polovině hrací plochy.
5. Brankář, který provedl hod od branky, nesmí hrát míčem podruhé nohou dříve, dokud se míče nedotkne nebo míčem nezahraje jiný hráč.
6. Brankář, který provedl hod od branky a musí opustit brankové území, nesmí znovu chytit míč do rukou dříve, než míč překročí středovou čáru anebo dříve, než se míče dotkne či míčem zahraje hráč soupeře.
7. Hráči soupeřova mužstva musí zůstat mimo brankové území, dokud není proveden hod od branky a míč neopustí brankové území.

B. Výhoz, výkop od branky

Skončí-li míč ze hry v rukou brankáře, je stále ve hře a brankář jej může rozehrát výhozem nebo výkopem směrem do hrací plochy.
Výhoz nebo výkop musí brankář provést do 4 sekund od chvíle, kdy má míč v rukou pod kontrolou a stojí pevně na nohou.
________________________________________
Kop z rohu

Přejde-li míč po zemi nebo ve vzduchu úplně brankovou čáru, kromě její části mezi brankovými tyčemi a břevnem, a hrál-li přitom míčem naposled hráč bránícího mužstva, provádí se kop z rohu. Kop z rohu provede hráč útočícího mužstva z rohu, který je blíže tomu místu, kde míč přešel brankovou čáru.

 

Bodování zápasu

a) Za vítězství mužstvo získává 3 body

b) Za remízu získávají mužstva po 1 bodu.

c) Za prohru nezískává mužstvo žádný bod.

________________________________________
Systém turnaje

mužstva budou na začátku turnaje vylosována do 2 - 3 základních skupin.

Základní skupiny:

jednokolový systém každý s každým o pořadí ve skupně. V případě rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas (vítěz), dále počet vstřelených branek (více), počet obdržených branek (méně) a los mincí.

Osmifinále, Čtvrtfinále, Semifinále, Finále:

mužstva budou zařazena do 1. kola pavouka pro vyřazovací systémem první s posledním, druhý s předposledním, atd. tak, aby spolu nehrála mužstva ze stejné skupiny. V případě lichého počtu mužstev postupuje automaticky dále mužstvo s celkovým nejvyšším počtem bodů a v případě rovnosti dále za stejných podmínek jako v základní skupině. Mužstvo, které vyhraje postupuje dále pavoukem k dalšímu kolu zápasů, mužstvo, které prohraje vypadává z turnaje. Vítězové semifinále hrají finále, poražení o 3. místo. V případě remízy v této fázi turnaje budou kopány penalty v počtu 5 a to tak, že nesmí kopat opakovaně stejný hráč, dále sev případě rovnosti kope již po 1 penaltě a to libovolným hráčem do úplného rozhodnutí. Jakmile padne rozhodující penalta zápas končí - platí i v 1. kole penalt.

Maximální počet mužstev v turnaji je 15. Po dosažení tohoto počtu nebudou další přihlášky příjímány!

 

Kontakt

Soptík
Starátko